Skip to main content

Waarom de webinar host
zo belangrijk is

Webinars zijn op dit moment mateloos populair. Wil een webinar aanslaan bij het grote publiek dan is het van cruciaal belang dat deze beschikt over een goede webinar host. We zien dat er nog altijd mensen zijn die denken dat de rol van een webinar host onbelangrijk is. Dit is echter een misvatting die zo snel mogelijk de wereld uit moet worden geholpen. In dit artikel hebben we het een en ander op een rijtje gezet over de vraag waarom de rol van een webinar host zo belangrijk is. Na het lezen van dit artikel weet je precies waarom de webinar host dé persoon is die centraal staat binnen de webinar.

Hoe belangrijk is een host eigenlijk?

Om te zien hoe belangrijk een goede webinar host is, is het handig om er een voorbeeld uit de praktijk bij te halen. Een tijdje geleden is Jack Ma (bedenker van Alibaba) in gesprek gegaan met Elon Musk (CEO van Tesla). Je zou denken dat een gesprek tussen twee enorme bekende ondernemers als deze twee wel goed zou moeten gaan. Dit bleek in de praktijk echter niet zo te zijn. Doordat de webinar host niet wist wat hij deed kwam het gesprek niet echt van start. Een webinar host is er juist om de essentie naar voren te brengen en om het gesprek op gang te houden. Zonder een goede webinar host is het nagenoeg onmogelijk om een professionele webinar op poten te zetten.
De webinar host moet in staat zijn om in de juiste follow up vragen te stellen aan de mensen die deelnemen aan de webinar. Het lastige is alleen dat de host zich ook moet bezighouden met de vragen uit het publiek, hij moet als het ware multitasken. Dit multitasken is wat kan zorgen voor grote problemen. Het is aan de webinar host om te zorgen voor de juiste balans; er moet gelet worden op zowel de vragen aan de deelnemers als op de vragen uit het publiek. Het publiek moet namelijk het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van het gesprek. Om dit in de juiste banen te leiden is het van cruciaal belang dat de webinar host aan de slag gaat om de vragen te modereren.

Wat is een host mediator eigenlijk?

Willen we kijken naar de taken van een webinar host dan is het van belang om eerst eens te kijken naar de persoon zelf. Wat is een webinar mediator vraag je je af? Zoals je misschien al wel hebt geraden is dit de persoon die is belast met het selecteren van de vragen en met het begeleiden van het gesprek. Het is de persoon die als het ware alle vragen filtert die er gesteld moeten worden. Aan de hand van het filteren is het een stuk eenvoudiger om de juiste vragen te stellen. Voor een host is vaak lastig om dit allemaal zelf te doen, hij of zij moet immers al het gesprek in de juiste banen leiden. Dit is de reden dat er vaak een team achter hem staat om hem hierbij te helpen, in ons geval het team van Livestream Solutions. Naast het kiezen van de vragen zal de host het gesprek moeten begeleiden. Als het bijvoorbeeld gaat om een debat dan zal de host belast zijn met het indelen van de tijd.
Naast het goed laten verlopen van het gesprek is de webinar host de eindverantwoordelijke. Het is aan de webinar host om te bekijken hoe het is verlopen en wat er in de toekomst mogelijk beter kan. Aan de hand van deze eind reflectie is het mogelijk om de webinar iedere keer weer een beetje bij te schaven. Hierbij is het met name van belang om te kijken naar de ervaring van de deelnemers. Hebben ze voldoende nieuwe kennis opgedaan? Zijn alle vragen beantwoord? Dit zijn zaken die je als webinar host zeker zou moeten meenemen bij de eindreflectie.

De kennis van de host

De webinar host heeft vaak veel vakinhoudelijke kennis. Deze kennis is natuurlijk van cruciaal belang. Als de webinar host niet weet wat er wordt verteld is het ook niet mogelijk om de juiste vragen te selecteren. De webinar host moet iemand zijn die in staat is om snel in te grijpen en om altijd weer de juiste beslissingen te maken. Dit is de reden dat de webinar host eigenlijk altijd iemand is die vooronderzoek doet naar de organisatie en het onderwerp van de webinar. Door research en voorbereiding is de webinar host in staat om de webinar op de juiste manier te leiden. Is er onder de kijkers iets niet duidelijk dan zal de webinar host in staat zijn om hier verandering in te brengen door bepaalde vragen te stellen.

Charisma is ontzettend belangrijk

Het enkele gegeven dat een webinar host weet waar de webinar over gaat is niet genoeg om de webinar op de juiste manier te laten verlopen. Het is namelijk ontzettend belangrijk dat de webinar host over een hoge dosis charisma beschikt. Hoewel het tijdens de webinar niet draait om de webinar host maar om de deelnemers zal het publiek wel lang moeten kijken naar de host. De webinar host moet er enthousiast uitzien, moet op bepaalde momenten humor hebben. Zonder de juiste energie zal het publiek al snel de aandacht verliezen, met als gevolg dat de webinar gedoemd is om te mislukken.

De mate van betrokkenheid

De juiste webinar host zal ervoor zorgen dat het gesprek op de best mogelijke manier plaats zal vinden. Dit zal er voornamelijk voor zorgen dat er een hoge mate van betrokkenheid ontstaat bij de deelnemers. Deze betrokkenheid is van cruciaal belang, zonder de juiste betrokkenheid zal de kijker niet gestimuleerd worden om een bepaalde actie te ondernemen. Om te zorgen voor deze betrokkenheid moeten de vragen van de kijkers snel beantwoord kunnen worden. Het is aan de host om dit mogelijk te maken. Dit brengt met zich mee dat de webinar host echt dé persoon is die zorgt voor een succesvolle webinar. Hoewel de webinar host zich meestal op de achtergrond bevindt is het de persoon die zorgt voor het succes of voor de ondergang van een webinar.

livestream solutions livestream specialist

Leon Toeset
Livestream specialist

Meer weten?

Neem dan contact op met mij!
Ik help je graag vrijblijvend.

+31 (0)88 141 14 15