Skip to main content

Ons
Diversity & inclusion
beleid

Diversity & Inclusion Beleid Livestream Solutions

Datum: 4 januari 2023

Bij Livestream Solutions geloven we in de kracht van diversiteit en inclusie als drijvende krachten voor innovatie, groei en positieve verandering. We zijn vastbesloten om een werkomgeving te creëren waarin elke individuele stem wordt gehoord en gerespecteerd, ongeacht hun achtergrond, identiteit of ervaring. Dit Diversity & Inclusion (D&I) beleid benadrukt onze toewijding aan het bevorderen van gelijke kansen en het opbouwen van een diverse en inclusieve organisatie.

1. Gelijke Kansen: We streven naar eerlijke en gelijke kansen voor al onze medewerkers, ongeacht hun geslacht, leeftijd, etniciteit, seksuele geaardheid, religie, handicap of andere persoonlijke kenmerken. Dit omvat:

 • Het aannemen, bevorderen en belonen van medewerkers op basis van hun prestaties en vaardigheden, zonder enige vorm van discriminatie.
 • Het zorgen voor een eerlijke verdeling van verantwoordelijkheden, kansen voor professionele ontwikkeling en toegang tot leiderschapsposities voor alle medewerkers.

2. Inclusieve Cultuur: We streven naar een inclusieve cultuur waarin elke medewerker zich welkom, gewaardeerd en gehoord voelt. Dit omvat:

 • Het creëren van een veilige omgeving waarin medewerkers zich vrij voelen om hun mening te uiten en ideeën te delen.
 • Het aanmoedigen van open communicatie en respect voor verschillende perspectieven.
 • Het bieden van training en bewustwordingsprogramma’s om bewustzijn te vergroten en stereotypen te doorbreken.

3. Werving en Diversiteit: We zetten ons in voor diversiteit bij het aannemen van nieuwe medewerkers en het opbouwen van een gevarieerd team. Dit omvat:

 • Het actief zoeken naar kandidaten uit diverse achtergronden en het waarborgen van een eerlijke en onbevooroordeelde selectieprocedure.
 • Het bevorderen van een divers aanbod van sollicitanten door middel van inclusieve vacatureteksten en wervingskanalen.

4. Opleiding en Ontwikkeling: We streven naar de professionele groei van al onze medewerkers door middel van inclusieve opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden. Dit omvat:

 • Het aanbieden van trainingen en workshops over onderwerpen als diversiteit, inclusie en interculturele communicatie.
 • Het stimuleren van mentor- en coachingprogramma’s om de groei van alle medewerkers te ondersteunen.

5. Samenwerking met Partners: We zetten ons in om met partners en leveranciers te werken die ook streven naar diversiteit en inclusie. Dit omvat:

 • Het selecteren van partners en leveranciers die dezelfde waarden van diversiteit en inclusie delen.
 • Het bevorderen van inclusieve samenwerkingsverbanden om gezamenlijk positieve impact te genereren.

Dit D&I beleid is een dynamisch document dat regelmatig zal worden beoordeeld en bijgewerkt om ervoor te zorgen dat we voortdurend streven naar een inclusieve en diverse werkomgeving. We nodigen alle medewerkers uit om deel te nemen aan het bevorderen van diversiteit en inclusie en bij te dragen aan een cultuur van respect, begrip en samenwerking.

Naam: Leon Toeset
Functie: Directeur

Ondertekend namens Livestream Solutions